Fazilet'in kapatılmasının sonuçları

Cüneyt ÜLSEVER

Bir parti daha kapattık. Devlet batırıp, devlet kuran geleneğimiz bu partiyi kapadıktan sonra yerine muhakkak bir kez daha başka benzerini kurmaya çalışacaktır.

Ancak, Fazilet'in kapatılmasının toplumda bıraktığı eşzamanlı iki mesajı doğru okursak, belki de daha evvel yaptığımız hataları tekrar etmeyiz.

* * *

Toplum bu kapatılma kararından iki sonuç çıkardı. Bu sonuçlara belki daha evvel ulaşamamıştı, belki de ifade etmesi için bu kapatma kararı bahane oldu:

Toplum:

1) Parti kapatma kararlarını benimsemiyor.

2) Din üzerinden siyaset yapılmasını istemiyor.

Bu iki olgu da toplum katmanlarında bu kadar açık ifadesini şimdi buluyor.

* * *

1) Fazilet Partisi'nin kapatılmasını bu kez coşku ile karşılayan hemen hemen hiçbir kesim olmadı. Daha önemlisi, Refah Partisi'nin kapatılması sırasında adeta kutlama yapanlar bu kez partinin kapatılmasını benimsemediklerini, Türkiye'nin parti kapayarak hiçbir yere varamadığını; hatta dünya kamuoyu önünde gerilediğini beyan ediyorlar.

Bu kesim, i) ya artık bu gelenekten korkmuyor, ii) ya artık parti iktidarda olmadığı için onu ciddiye almıyor, iii) ya da Fazilet'in politikalarını ve yönetici kadrosunu daha yumuşak buluyordu.

Her durumda, bu geleneğe karşı olanlar eski hırslarına artık sahip değiller.

* * *

2) Öte yanda, en azından ‘‘Müslüman adam namuslu olur!’’ varsayımı ile veya İslam'ın dünyevi bir düzen de tarif ettiği iddiası ile bu geleneğe daha evvel gönül verenlerin büyük bir bölümü artık din üzerinden siyaset yapılmasına cevaz vermiyor.

Kimse inkár edemez ki, Erbakan hareketi büyük çapta din üzerinden siyaset yapma üzerine kuruluydu ve asli görevi iktidar olmak değil, İslami muhalefeti sistem içinde tutmaktı.

Ancak, geleneğin son iktidar şansı ile hem görev tarifi şaştı, hem de din üzerinden siyaset yapmanın pratik ve faydalı bir anlam taşımadığı ortaya çıktı.

* * *

Şimdi hepimiz biliyoruz ki, Erbakan geleneğini eski pozisyonuna ancak geleneği bölerek getirmek mümkündür. Bu da ancak Fazilet'i kapayarak mümkün olabilirdi.

* * *

Öte yanda yeni Türkiye'de yeni bir sosyal oluşum, muhafazakar değişimciler ile klasik Fazilet söylemine itibar eden taban da birbirinden ayrılmaktadır.

Parti kapatmak ile bir yerlere varılamayacağı gerçeğini inkár eden mühendislik çalışmaları ve bu çalışmalara önceden itibar edenler şimdi son şanslarını kullanmışlardır.

Artık, merkezci mühendisler ile siyaseti muhafazakár taban üzerine oturtmaya çalışan siyasetçiler gereken dersi alacaklardır.

‘‘Bu iş ne parti kapatarak, ne de İslam üzerinden siyaset yaparak oluyor!’’

* * *

Ben Fazilet Partisi'nin kapatılmasını Türkiş demokrasinin son ayıbı olarak görmeyi diliyor ve Türkiye'de siyasi yapının nihayet şimdi oturacağı varsayımı ile siyasetin yeni aktörlerini merakla bekliyorum.

 


Önceki Sayfa

http://mercek.tripod.com